Boeken en publicaties

Keek van de week 30-05-2018

Tegengas blijven geven op alle main stream media leugens blijft bitterhard nodig!!!

Bovenstaande behoeft verder geen uitleg, de zaag wordt weer ter hand genomen!!!

In feite is de EU gebouwd op… https://tinyurl.com/y8j3fb65 …niets voorstellend drijfzand en wat dat NEP koningshuis betreft; OPZOUTEN!!!

Ja, we moeten vooral het ijskoude, inhumane… https://tinyurl.com/ydxvmts8 …neoliberalisme blijven omarmen!!!!

Steeds meer gaat men inzien…   https://tinyurl.com/ycazdtxh + reacties ..hoe het met de dollar werkelijk zit!!!

De verzombieficering van de “samenleving”…   https://tinyurl.com/y7s57scc …gaat in sneltreinvaart en dat vinden de “elites” prachtig!!!!

De VerNEEderigNSBlander… https://tinyurl.com/yaaxefe4 + reacties…zal immers nooit en masse voor z’n rechten opkomen!!!

26 01

Zoals al eerder gezegd.. https://tinyurl.com/yaxn3pgm + reacties… de export is er alleen maar voor de speculatieve beurs gerelateerde FAKEonomie der HAVES !!!!

En wat krijgen de normale burgers ervoor terug? Kruimels.

Leven we… https://tinyurl.com/y78k8op7 + reacties…werkelijk in “de beste tijd ooit”???

De boodschappen, het internet en te veel om op te noemen… https://tinyurl.com/yd7ramrp ..+ reacties…alles wordt immer duurder maar het gaat volgens Prutte III en hun hielenlikkers de MSM, CPB, CBS en nog meer van die systeemdienaren toch fantááástisch… https://tinyurl.com/y84a3uzq + reacties ….allemaal en u gaat het zeker redden met de “vaste” baan WAB Koolmees stijl of uitzend flexjob/zzp “werk” toch????

De haperende EU motor.. https://www.bnr.nl/podcast/kees-de-kort/10344334/draghi-zit-met-de-handen-in-het-haar …draait immers ook fantáááástisch!!!!

De privétuin… https://tinyurl.com/y8mobpho ..van de Rothschild maffia bestaat 70 jaar en dat moet worden gevierd!!!

Nein Frau Merkel… https://tinyurl.com/y9tx5cln …DAMIT schaffen wir es… https://tinyurl.com/yacyv3qg + reacties … bestimmt nicht!!!!!!!!!!!!!!!!!! eker, Duitsland en Nederland zijn politiek en economisch nagenoeg gelijkgeschakeld en beide landen worden door idioten geregeerd. De Afd is een nieuwe oppositiepartij die in Duitsland veel aanhang heeft gekregen. Met oppositiepartijen hebben we echter de ervaring dat ze een andere regering willen maar op de weg omhoog is het altijd de regering die de oppositiepartij heeft verandert. Of de Afd een uitzondering op die regel gaat maken? Ik denk het niet. Mw. Weidel is werkzaam geweest bij de grootste investeringsbank (dat is Goldman Sachs) en de kunstjes die ze daar heeft geleerd is ze natuurlijk niet vergeten nu ze in de politiek zit. Veel politici zijn afkomstig van Goldman Sachs of een andere investeringsbank en veel politici vinden we na hun politieke carrière ook weer terug in mooie baantjes bij een bank. Een veeg teken! Ik zou geen tweedehands auto kopen van mw. Weidel.

Zo werkt dat uiteraard in de “baantjesmolen”..   https://tinyurl.com/y8q45hgn .. https://tinyurl.com/yc7awmgc …jazeker, in 020 zal deze dikke Bilderberg troll een warm nest vinden!!!!!

Hoe zat dat ook alweer met die reclame… https://tinyurl.com/y98tcap6 ..Geschikt, Ongeschikt? https://tinyurl.com/yclfxjgg Ongeschikt om tegen de “Russen” te vechten dus- LOL !!!!

Juist, wakker worden dus… https://tinyurl.com/yaynfwoq https://tinyurl.com/ybsfksk9 + reacties https://tinyurl.com/ya3dunc8 + reacties ..NEEderlanders!!!!!!!!!!!!! Komt allemaal goed zodra onze pensioenpot in handen van Brussel komt.*ahum*

Nee het gaat helemaal niet goed komen… https://tinyurl.com/y6w9rk23 + reacties…als we neoliberale ellendelingen zoals “dividend” Prutte en “de vaste baan is een leugen” de Boer.. https://tinyurl.com/ycs3z37s …maar de ruimte blijven geven!!!!! Alsof het nog niet duidelijk was dat de VVD en VNO-NCW enkel opkomen voor het grootkapitaal / de superrijken (vanaf een miljoentje of 20, ofwel de 0,01%). Ook gewone "rijken" hebben niets te zoeken bij de VVD. Zie voor mijn gelijk de absurde verhoging van de VRH, uitgevoerd door staatssecretaris Wiebes (VVD). Alle overige 99,99% heeft niets te zoeken bij deze partijen en het is dan ook onbegrijpelijk waarom de VVD toch weer ruim 30 zetels heeft weten binnen te halen. En zo gaat de wereld naar de klote. Lobby over de rug van de werkenden. Dividendbelasting, ontslagbescherming, pensioendiscussie, doorbetalen bij ziekte, poortwachter, bedrijfskrediet, milieu eisen, de lijst is lang. Als MKB-er moet je blijven bukken.

In plaats van dat er wordt gekeken hoe je toch flex kan organiseren, wat gewoon nodig is gezien de globalisatie, en daarbij goed oplet voor een redelijke ontslagbescherming en vangnet voor ziekte en werkloosheid, is er alleen oog voor de multinationals. Die besteden arbeid doodleuk uit in landen waar er niet wordt gedacht aan milieu of arbeidsvoorwaarden. En zitten hier daarbovenop te graaien in de pot met belasting rulings en luxe arbbeidsregelingen. En Hansje de Boer, die vent moet met een hooivork naar Swahililand verjaagd worden. Vieze Farizeer

Het “kabinet” Shell- Unilever…   https://tinyurl.com/y8y8u857 …is er enkel en alleen maar voor het grootbedrijf en de internationaal operende aandeelhouderij en wat daar buiten valt zakt letterlijk in de neoliberale stront weg!!!!

Typerend hoe de wereld der poliziekie/onrendabelen in elkaar steekt….. https://tinyurl.com/ydegfkps ..met onmogelijke draconische maatregelen alles de nek omdraaien!!!! 

Reden te over om…   https://tinyurl.com/y7yqpnzv …optimistisch en gelukkig te zijn, nietwaar Communistisch Bureau voor Staatspropaganda!!!!

Speciale mededeling voor alle geleuvigen…   https://tinyurl.com/y9evhfpk -17-5-2018 …ook de Popularis ziet het naderend financieel economisch onheil!!! A propos Popularis en geleuf…   https://tinyurl.com/y9e5ehnh !!!

Denken we nou werkelijk nog steeds dat polizikie/onrendabelen… https://tinyurl.com/y88qxx4l …de belangen van burgers behartigen!!!!

Denken we nou werkelijk nog steeds dat de dictatEUr gevuld met wereldvreemde technocraten en hun vazallen de polizieki/onrendabelen.. https://tinyurl.com/y7cla6xb …ook maar een ietsiepietsie met democratie ophebben!!!! Je hebt weer groot gelijk Plurk! Iedere keer weer een verademing om je video's te zien. Triest dat mensen die wijzen op schijndemocratie in Nederland en de dictatuur en het machtsmisbruik van de EU door links Nederland per definitie voor populisten worden uitgemaakt!

We are living…   https://tinyurl.com/y72sxu3t …in “interesting times”!!!!

Zo werkt dat in de molen…   https://tinyurl.com/y7dyvlsu …der onrendabelen!!!!

In eigen land is Prutte (met zijn verderfelijke VVD maatjes zoals Mark Harbers!!!) zelf…. https://tinyurl.com/ycu4b9zf …één en al https://tinyurl.com/y6wos98o …lomp.. (naar buiten toe)…en.. https://tinyurl.com/y93d9v2x https://tinyurl.com/y8jjl3ja + reacties…stiekeme sluwheid!!! We Europeans just don't want mass immigration. Either it is positive or not. With your lies and decieving use of words. You are psychopats who want to destroy Europe! You are commiting a genocide on the peoples of Europe. You all deserved to be hanged and you know it!! That's why you changed the laws according to treason! We know who (((you))) are! Get the fuck out of Europe!! The Coudenhove Kalergi plan in action. Plz Read: https://tinyurl.com/63j9uf

De dictatEUr…het product van de…   https://tinyurl.com/yd36x2rg ….Nazi’s !!!! Uiteindelijk zijn natuurlijk ook de Nazi’s niets anders dan pionnen in het grotere spel richting New World Order en worden zij ook uiteindelijk aangestuurd door de satanische aanbidders van Baäl in de achtergrond.

26 02

Zit ook duidelijk in de… https://tinyurl.com/ydh3l5rd ..PLANNING !!! Maar het grote gros heeft hier toch…

26 03

….geen flauw notie van!!!!

En dan luidt de vraag natuurlijk… https://tinyurl.com/ya79v59s ….qui bono? Één maal raden!!!!

26 04

What’s coming up…   https://tinyurl.com/y75fqh4p …next!!!

Nee, achteroverleunen zal er beslist niet ..   https://tinyurl.com/y8bmudvg ..bij zijn, stay alert!!! Oordeel altijd zelf op basis van je eigen onderzoek.

De financiële markten en eurofielen…    https://tinyurl.com/ybyrj9lb https://tinyurl.com/y9zrud2w ..beven en bibberen weer… https://tinyurl.com/yack3zu6 + reacties …of dendert de trein… Brexit expert: ‘Ondanks alle beweringen van politici van veel partijen dat de EU geen superstaat zal worden, toont dit document uit 1971 aan dat dit precies het plan is’ Ook uit dit officiële, lang geheim gehouden document blijkt dat de realiteit dermate schokkend en confronterend is, dat de meeste mensen het nog steeds weigeren te geloven. En dat was en is dan ook precies de bedoeling van de antidemocratische globalisten in Brussel.

Uit een Brits overheidsdocument dat tientallen jaren lang verborgen werd gehouden blijkt dat de EU, toen nog de EEG genoemd, toen al van plan was om de soevereiniteit van de lidstaten geleidelijk op te heffen, en heel Europa vanuit Brussel te regeren. Dit plan moest minstens 30 jaar voor de burgers ontkend worden, zodat ze het verdwijnen van hun zelfbeschikkingsrecht en democratie pas in de gaten zouden krijgen als het te laat is. Het Europese schijnparlement was en is een onderdeel van die misleiding, omdat alleen de Europese Commissie daadwerkelijke macht heeft. De EU een totalitaire dictatuur, waar enkel een nep democratisch masker overheen is gelegd, is in 2018 al lang niet meer een complot, maar de harde realiteit. Het document met het nummer FCO 30/1048 van het Britse Foreign and Commonwealth Office omschrijft bijna alle ontwikkelingen die in de afgelopen 47 jaar daadwerkelijk zijn uitgevoerd, en bevat aanwijzingen over hoe de aandacht van de Europese burgers moest worden afgeleid, om hen zo lang mogelijk in het duister te laten over het streven naar een federale Europese Superstaat.

Het document werd destijds opgesteld voor de regering van premier Edward Heath, die de toenmalige EEG verdragen er in het parlement wist door te drukken. Het bevat onder andere het plan voor een gemeenschappelijke munt (de euro, realiteit geworden), een fiscale (financiële) unie (in uitvoering), een Europees leger (mee begonnen), een gemeenschappelijk buitenlands beleid (op belangrijke terreinen werkelijkheid geworden), en het streven om EU-regels en wetten boven die van de afzonderlijke lidstaten te stellen (100% in- en uitgevoerd).

Europeanen opzettelijk misleid en belogen

Om deze zaken te realiseren moest de macht van de nationale parlementen, dus ook onze Tweede Kamer, geleidelijk aan Brussel worden overgeheveld. Dat zou er echter toe leiden dat de Europese volken hun parlementen niet meer zouden vertrouwen. In het document wordt daarom de conclusie getrokken om ‘het volk en de pers in het duister te laten omtrent de genoemde gevolgen, en de publieke bezorgdheid niet te verscherpen terwijl ze impopulaire maatregelen… op het verre en oncontroleerbare functioneren van de gemeenschap terugvoeren.’

De Europese burgers moest daarom minimaal 30 jaar het idee blijven houden dat hun landen soeverein zouden blijven. Ze mochten pas iets in de gaten krijgen als het al te laat was, en de ingeslagen koers naar een Europese Superstaat onomkeerbaar zou zijn gemaakt. Anno 2018 is dat inderdaad het geval, mede dankzij onze eigen regeringen.

EU geregeerd door antidemocratische, Europa-vijandige club globalisten

De Britse Express besteedde er enkele dagen geleden opnieuw aandacht aan, nadat de Telegraph dat zo’n 6 jaar geleden als eerste deed. In Groot Brittannië is het sinds Brexit opnieuw actueel geworden, maar op het Europese vasteland wordt het compleet genegeerd, omdat in het document bevestigd wordt dat we inderdaad worden geregeerd door een antidemocratische en zelfs vijandige club globalisten, wier plannen om de nationale soevereiniteit op te heffen inmiddels zo succesvol zijn geweest, dat nu fase 2 is ingetreden, namelijk de vernietiging van de Europese culturen door middel van massa immigratie en islamisering.

Het Britse volk is hier net op tijd achter gekomen, en is uit deze totalitaire, ronduit fascistische EU-dictatuur gestapt. Annabelle Sanderson, Brexit expert, wijst erop dat ‘ondanks alle beweringen van politici van veel partijen dat de EU geen superstaat zou worden, dit document uit 1971 aantoont dat dit precies het plan was. De aartsklagers (tegen Brexit) van Labour, de Liberaaldemocraten en de Tories moeten daar eens over nadenken en zich afvragen, waarom ze eigenlijk parlementariërs zijn, als ze niet echt willen dat Westminster (de Britse Tweede Kamer) verantwoordelijk is voor dit land.’   …..gewoon door?!; https://tinyurl.com/ycoafzpr

En die financiële markten zijn natuurlijk alleen maar bang…   https://tinyurl.com/ycpklf6w …dat dit ten koste gaat van de korte termijn graaierij der aandeelhouders!!!!!

Wanneer gaat het westen inclusief Brussel….   https://tinyurl.com/y95zn2jn …eindelijk z’n verstand eens gebruiken, nooit dus!!!!

Business- SIC..   https://tinyurl.com/y787vcgz ….as usual !!!!

We zijn inmiddels al ruim in de 21e eeuw… https://tinyurl.com/yb95a3dg aanbelandt…     https://tinyurl.com/y8eh7dau …dames en heren polizieki!!!! Basisinkomen zelf verdienen met je computer?... https://tinyurl.com/yav94ckd ..en Agnes Jongerius (die natuurlijk zelf allesbehalve een “basisbaan” heeft) schaamt zich niet voor haar gesubsidieerde EU topbaan, zo kennen we de PvdAsocialen weer!!!! Ook de meest halsstarrige en domste calvinisten… https://tinyurl.com/y92vqmsd ..zullen weldra met hun neus op de feiten worden gedrukt.. als de economie in het alomtegenwoordige en vooral onvermijdelijke FAAL systeem… https://tinyurl.com/yaz4fogc weer in een Geier Sturzflug terecht gaat komen en het weer over en uit is met de (misplaatste) “banen euforie”!!!   https://tinyurl.com/yd8uvy6a https://tinyurl.com/yatfjow2

Geniet u ook zo… https://tinyurl.com/yacn3yku ….van uw baan!!!!

De alomtegenwoordige..   https://tinyurl.com/y7wze3h8 + reacties …race to the bottom!!! Dus de Italiaanse topman gaat volgend jaar met pensioen. (waarschijnlijk riant) En zijn Italiaanse personeel wordt ontslagen. Bah! En laat je niet wijsmaken dat ze dan opeens meer Jeeps en Maserati’s gaan verkopen en moeten produceren.

Hier kleeft vooral een uitmelkindustrie.. https://tinyurl.com/y9wflyvm + reacties…met bijbehorende baantjes molen aan vast in plaats van problemen werkelijk op te lossen!!!

Niet verwonderlijk want VerNEEderigNSBland heeft in de dictatEUR…   https://tinyurl.com/ybsb5lxn + reacties…immers een voorbeeldfunctie!!!   Een land waarvan wetenschappelijk onderzoek naar het misbruik van bevoegdheden (ook wel “overheidscriminaliteit” genoemd) aantoont dat het een grotere bedreiging voor de samenleving vormt dan alle “gewone” misdaad bij elkaar kan natuurlijk nooit democratisch zijn. Democratie is één van de grondvormen van een dictatuur. Dat komt omdat een democratie gebaseerd is op de leugen dat de kiezer invloed kan uitoefenen op het landsbestuur en dat is bij geen enkele belangrijke beslissing het geval. Wilde Nederland in de EU? Wilden we de Euro? Willen we meedoen met de Amerikaanse oorlogen? Willen we continu bespioneerd worden door een regering die zelf volslagen ondoorzichtig is?

Willen we dat de Nederlandse overheid heimelijk de grootste bedreiging is voor onze samenleving?

Willen we langzaam worden beroofd van ons spaargeld omdat de rente die we krijgen veel lager is dan de prijsstijgingen van onze eerste levensbehoeftes?

Willen we dat een politicus die er echt voor de Nederlanders wil zijn wordt doodgeschoten? En zo kunnen we nog wel even doorgaan, de lijst is uitputtend. Nederland is een kapitaal-dictatuur en onze kabinetten zijn dictatoriale bezettingsmachten van criminele bankiers. Alle Nederlandse politici met spreekbevoegdheid zijn criminele handlangers van Goldman Sachs. Kortom: niet meer gaan stemmen. En haal je geld van de bank, dat ligt thuis veel veiliger.

26 05

Nee, van deze MUTS valt natuurlijk geen enkele…   https://tinyurl.com/y9xluxv8 + reacties …objectiviteit te verwachten!!!!

Gemuteerde = door de globalistische “elites” voortdurend naar hún wens bijgestelde waarheden…   https://tinyurl.com/y9nbsmt9 + reacties …is datgene waar we continu onder worden bedolven!!!

Weer een boekje open over het verderfelijke neoliberalisme… https://tinyurl.com/y924gqxa ..de middeleeuwen “alive and kickin” onder een nieuwe naam!!!

De burger als uit te knijpen citroen…   https://tinyurl.com/yanbehcc …terwijl het grotbedrijf wordt ontzien, typerend voor de neoliberale hel waarin we al bijna 40 jaar verkeren en natuurlijk is het met de boom cyclus zo weer gedaan want de bust komt eraan en dat is inherent aan dit FAAL systeem!!!!

De strijd voor autonomie…   https://tinyurl.com/y82gf45h ..tegen het veelkoppige monster Staat/Roverheid ( in het calvinistische ANGST land der aarsmaden VerNEEderigNSBland natuurlijk ondenkbaar!!!!)

Is het zo onderhand niet klip en klaar…   https://tinyurl.com/ybsl2fd9 …dat de HAVES en hun vazallen in de poliziek de frontale aanval inzetten op de midden en onderklasse om die weg te kunnen vagen!!!!

Wederom het bewijs dat de reguliere main stream media… https://tinyurl.com/yb7x6od6 …in dit geval de VolksVerlakkersKrant!!!…met louter NEP nieuws komen ter faveure van een kleine groep aan de bovenkant van de samenleving waarop de brij der gemuteerde waarheden gestoeld is!!!!!!!!!!!! En het is toch allang duidelijk dat we de hoogste twijfel moeten hebben… https://tinyurl.com/y7ljrhw8 …bij die “kabinet” dienende “rekenaars” !!!!!!!!!!!

We zijn sinds het schrijven van dit artikel…   https://tinyurl.com/ybzhzr7y …alweer dertien jaar verder en hoe hangt de vlag er nu voor? Nu weet ik wel dat het Europese bedrijfsleven dezelfde doelen heeft als de Amerikaanse, en misschien verliezen we, maar toch: we kunnen het anders doen, we kunnen een echt debat beginnen, we kunnen bepalen hoe de samenleving georganiseerd wordt. Ik heb vertrouwen in de kracht van gewone mensen. Mochten we toch verliezen dan zal Europa op den duur in niets verschillen van de Amerikaanse maatschappij: ieder voor zich en god voor ons allen, zonder sociaal systeem en alleen voor de kapitaalkrachtigen fatsoenlijk onderwijs, medische zorg en huisvesting. De armen zullen in getto’s opgesloten zitten, zoveel mogelijk in toom gehouden door de politie. “Welkom” in de Verenigde Staten van Europa waarin het malloten circus van de EUSSR in Brussel slechts de kapitaalkrachtigen vertegenwoordigd net zoals in de VS en ook dient te buigen als een knipmes voor diezelfde VS met uiteraard de schaduwmacht achter de schermen die de werkelijke macht heeft in handen heeft; het neo- feodale systeem van de “bloedlijnen” met de voor hen werkende “diensten”!!!!!!!!!!

Wanneer komt ons geloof in Statisme…. https://tinyurl.com/y9oselw3 ..+ reacties … tot een einde!!!! Het gaat over de religie van Statisme. Als mensen het geloof in een rechtmatige heersende klasse die geweld en dwang moet initiëren om haar positie en bestaan te handhaven zouden opgeven zou de NWO als sneeuw voor de zon verdwijnen omdat het helemaal geen voet meer aan de grond kan krijgen via bijv. de EU of de Nederlandse overheden.     Alle Nederlandse politici die spreekbevoegdheid van hun partij hebben gekregen vertegenwoordigen het kapitalisme en iedereen weet dat zo langzamerhand ook wel. Om de schijn van democratie op te houden moeten onze “volksvertegenwoordigers” veel liegen, nog méér verzwijgen en dat deel van de bevolking dat een wezenlijke bijdrage levert aan de landseconomie zo veel als mogelijk beschaafd bestelen. Gelukkig zijn veel Nederlanders daar heel blij mee: opkomst in 2017 groter dan de keer daarvóór en de VVD opnieuw de grootste partij. Dat kapitalisme staat aan de rand van de afgrond. En dat is een heel goede zaak want anders komt er toch geen einde aan de stompzinnige alternatiefloosheid van het landsbestuur. Eigenlijk is het al in 2008 (bankencrisis) gebeurd maar -zilveren banden binden het best- onze politici hebben in 2008 besloten om zoveel mogelijk tijd te rekken. Maar ondanks het feit dat er nu kunstmatige economieën aan te pas moeten komen als de enorme toestroom van migranten en de sterke toename van de wapenproductie alsmede de omstandigheid dat er jaarlijks voor zo’n 1000 miljard Euro (u leest het goed, deze info is afkomstig van het Duitse economische onderzoekbureau “Wissensmanufaktur”) in de Europese economie wordt gepompt raken de mogelijkheden om tijd te rekken zo langzamerhand uitgeput. De economie trekt ondanks alle vieze kunstjes en mooie praatjes waar het Nederlandse volk zo verzot op is niet meer aan en de financial meltdown zal niet meer zo heel lang op zich laten wachten. Veel mensen die zich daar niet op voorbereiden zullen daar de slachtoffers van worden. Maar zij niet alleen: “waardepapier” bestaat uit de woorden “waarde” en “papier” en deze entiteiten gaan bij een financial crash heel verschillende wegen.

Helaas lopen nog veel te veel domme sukkels… https://tinyurl.com/ybgpokzh ..achter de nep Royals aan!!!!

En ook helaas loopt debiel Atlantisch Europa nog immer… https://tinyurl.com/y9wd6hqs https://tinyurl.com/ya4v7du4 …achter de VS aan!!!!

De VS zijn op dit moment… https://tinyurl.com/yb5dmkxs …een ramp in zijn totaliteit!!!!

Hoe lang kan Poetin… https://tinyurl.com/ycrbuoj8 https://tinyurl.com/y8dmb97t …nog blijven koorddansen!!!

Ons fantastische “kabinet” Shell- Unilever gaat toch zo prat… https://tinyurl.com/y9h6hu7d …op zijn al even fantastische vestigingsklimaat!!!!!

De pensioen LEUGEN.. https://tinyurl.com/y8pkdjew + reactie https://tinyurl.com/y8g5o9bq https://tinyurl.com/y837m7f5 https://tinyurl.com/yd4slj2c https://tinyurl.com/y9l5xh5a + reacties …duurt voort…en de poliziek kennende zal die de oren WEL naar de DNB en andere critici laten hangen want dat is in het belang van de EUSSR “solidariteits unie” voor wie onze goedgevulde vleespot is bedoeld plus het in stand houden van de LEUGEN “pensioencrisis” om zo de macht van de pensioenfondsen te breken en te versnipperen, vandaar de wil (van bedrijven) om tot “individuele pensioenpotjes” te komen!!!! Er worden oplossingen aangedragen … https://tinyurl.com/ydfszete ..+ reacties..maar wat het werkelijk zal gaan worden…. https://tinyurl.com/y7r47d9w ….

Maar het gros der blaat schapen echter zal blijven beweren.. https://tinyurl.com/yad4vxfq ..+ reacties… https://tinyurl.com/y87hvbfa ..dat ze niets te verbergen hebben, béééééh!!! Je mobiele telefoon is daarmee dus je vrijwillig gedragen enkelmonitor geworden. En met de hele bevolking vrijwillig aan de enkelmonitor: 1984 is nu.

26 06

The sad reality… https://hooktube.com/watch?v=vWKzVxMzvxg https://hooktube.com/watch?v=D2vV4SS3pWk

..of our world, todays modern world!!!!

Het is al eerder gezegd… https://tinyurl.com/y7bmvzuc + reacties…de Popularis maakt zich grote zorgen maar wat heeft het Vaticaan door alle eeuwen heen uitgespookt!!! de paus is een satanistische eikel hij treedt binnenkort af   https://tinyurl.com/y8fyek9x

Pffffuiiiiiiit, pfffffuiiiiiit… https://tinyurl.com/ybgwknsy + reacties…BANG !!!!!

Het doomed to fail… EUSSR project… https://tinyurl.com/y9levg53 ..met de immer falende technocraten en polizikie!!!

We zullen maar hopen… https://tinyurl.com/ycfz5nyp + reacties…dat het geen wishful thinking is!!!!

Het fiat geld (“sterker” nog; GEBAKKEN LUCHT!!!) FAAL systeem… https://tinyurl.com/yart2wr4 …is er natuurlijk vooral ter faveure van de rijken!!!! Gewoon, harder werken – of slimmer werken – komt de werknemers niet meer ten goede. Aan de andere kant hebben mensen met bezittingen en bedrijven hun rijkdom in de afgelopen 40 jaar wel zien stijgen. Dit systeem drijft elke gemiddelde arbeider in armoede, en garandeert bijna dat de rijken en machtigen zullen blijven. En het is deze enorme kloof die uiteindelijk de problemen van vandaag voedt. Zolang de meerderheid van de bevolking niet ontwaakt en begrijpt wat er om hen heen gebeurt, zullen we ons moeten voorbereiden op verregaand slaafse onderworpenheid en voortijdige dood door vergiftiging van lucht en levensmiddelen. Klip en klaar; Hooguit 20% HAVES profiteren en parasiteren op de 80% HAVE NOTS, de GLOBALOSERS, diegenen die afhankelijk zijn

van een inkomen uit werk/arbeid waar het gros nu al niet meer van rond kan komen!!!!

26 07

Niets is nu zoals het… https://tinyurl.com/y7zb5r4r …werkelijk is maar slaapt u vooral door en droom fijn van al het misplaatst optimisme wat door de reguliere main stream media en “rekenaars” zoals Communistisch Bureau Staatspropaganda in slaafse dienst van het “kabinet” Shell- Unilever wordt uitgebraakt!!!

AFBEELDING 26-08

“Oranje Boven” en “Hollands Glorie”, bééééééh !!!!! Het naar voren halen van consumptie presenteren als ‘groei‘, is pervers. Niet klagen als de bomen tot in de Hemel lijken te groeien is nog iets anders dan niet klagen als die bomen omvallen. Waarvan akte!!!!

Politieke correctheid… https://tinyurl.com/y8omrg7r …is fascisme onder het mom van fatsoen!!!!

Oplossingen… https://tinyurl.com/yc2u8xno + reacties…die geen oplossingen zijn!!!

Laat deze regering maar een kans krijgen.. https://tinyurl.com/ycaulrhe …immers de EU is er nu alleen maar voor de financiële markten, de graaiers der groot aandeelhouderij op korte termijn!!!

Het misplaatst optimisme van de OESO… https://tinyurl.com/y7mseg75 …werd al door Nyenrode hoogleraar Bob de Wit aan de kaak gesteld en hij waste daarmee.. Hoe ingrijpend en op welke termijn zal robotisering de werkgelegenheid beïnvloeden?

De Wit: ‘Robotisering zal binnen vijf jaar een merkbaar effect hebben op de werkgelegenheid. De komende periode zijn er nog veel mensen nodig om een digitale samenleving te bouwen. Daarna zal de vraag op de arbeidsmarkt afnemen en zullen er steeds meer banen verdwijnen. Werk zal in de toekomst een totaal andere rol gaan spelen in onze maatschappij.’

Jongerius: ‘Klopt dat toekomstbeeld wel? Er is zojuist een rapport verschenen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, ofwel OESO, dat de pessimistische verwachtingen in positieve zin bijstelt. Onderzoek van Frey & Osborne uit 2013 ging nog uit van een verlies van 47 procent van de banen in 20 jaar. Volgens de OESO is dat echter slechts 14 procent en voor Nederland zelfs maar 11,4 procent. Dat geldt ook voor de voorspelde polarisering. Het eerdere onderzoek stelde dat vooral banen in het middensegment in de verdrukking zouden komen. Volgens de OESO is de invloed van robotisering op de arbeidsmarkt evenwichtiger gespreid. Goed nieuws, want in mijn ogen moet een dubbeltje altijd een kwartje kunnen worden. Mensen moeten kunnen dromen, het idee hebben dat zijzelf of hun kinderen het beter kunnen krijgen, als ze hun best doen. Als het gat tussen droom en doel te groot wordt doordat het middensegment wegvalt, wordt dat een stuk lastiger. Maar volgens de OESO vallen de gevolgen van robotisering op de werkgelegenheid dus eigenlijk wel mee.’

De Wit: ‘Het valt helemáál niet mee. Rapporten als dat van de OESO proberen de onrust bij mensen te bezweren: gaat u maar rustig slapen. We wíllen het gewoon niet onder ogen zien, omdat we toekomstige veranderingen eng vinden, of omdat we er geen belang bij hebben. Maar we moeten ons niet in slaap laten sussen. Robotisering zal onvermijdelijk leiden tot een afnemend belang van menselijk werk in het economisch verkeer en dat zal onze samenleving ingrijpend veranderen.’ …de oren van Agnes Jongerius die nog niet doorheeft (of bewust niet door WIL hebben vanwege “belangen” en dan valt hier meteen te denken aan de linkse paradepaardjes en baantjes molen van FNV en UWV en vooral die laatstgenoemde met de van “werk naar werk” begeleidings LUCHT FIETSERIJ!!!) dat het industriële tijdperk voorbij is zoals dat bij socialisten en vakbonden gebruikelijk is, in VerNEEderigNSBland zijn de PvdA, SP en FNV hier schoolvoorbeelden van!!!! Economen noemen de digitale transformatie de vierde industriële revolutie. Daarmee slaan ze de plank volledig mis. Er komt juist een einde aan het industriële tijdperk.

Zouden we toch niet onder ogen moeten gaan zien.. https://tinyurl.com/ybzbk2hk …dat machine learning… https://tinyurl.com/ycx85afh ..een niet te stuiten opmars maakt en bovendien hebben we te maken met het feit dat kapitaal een steeds grotere rol opeist ten koste van arbeid!!! Er wordt volop gepraat en geschreven over het tijdperk van technologische innovatie en disruptie. U vindt dat de huidige technologische revolutie niet vergelijkbaar is met voorgaande revoluties. Wat is er precies anders?

‘Dat vragen veel mensen zich af. De angst voor de gevolgen van oprukkende technologie komt met regelmaat terug in boeken en onderzoeken. In mijn boek haal ik bijvoorbeeld het triple revolution report uit de jaren zestig aan, opgesteld door activisten, wetenschappers en technici en gericht aan president Johnson. Daarin waarschuwen ze voor drie revoluties: oprukkende automatisering, de wapenwedloop en de mensenrechtenstrijd. Het tijdperk waarin we nu leven is echt anders, omdat machines vanaf nu beginnen met denken. Kunstmatige intelligentie krijgt cognitieve vermogens – dat is heel iets anders dan computers die rekentaken uitvoeren. Daarmee komen ze op het werkterrein van mensen. Tot nu toe hebben die menselijke vermogens ervoor gezorgd dat wij als mens steeds een voorsprong behouden ten opzichte van de technologie. Die voorsprong stelt ons telkens in staat om de gevolgen van die oprukkende technologie op te vangen; denk aan werkloosheid als gevolg van het verdwijnen van banen. Maar onze voorsprong wordt kleiner. We staan weliswaar aan het begin van die ontwikkeling, maar over tien tot twintig jaar zal dit tot grote ontwrichting leiden. Ik ben zelfs redelijk conservatief; in Silicon Valley gaan veel mensen uit van een periode van vijf tot tien jaar. Het belangrijkste is wat mij betreft dat we inzien dat deze verandering op ons afkomt.’   Banenverlies als gevolg van automatisering wordt vaak geassocieerd met toenemende ongelijkheid. Als de nieuwe golf van automatisering impact heeft op alle banen, dus ook van hoogopgeleiden, kan het dan leiden tot minder ongelijkheid? ‘Ongelijkheid heeft door technologie vooral betrekking op de vaak genoemde een procent van de Amerikaanse samenleving, die evenveel verdient als de resterende 99 procent. Onder die 99 procent zitten dus ook heel veel hoogopgeleiden. Op dit moment wordt de factor arbeid verdrongen door de factor kapitaal. Mensen die toegang hebben tot kapitaal, doen het relatief gezien steeds beter. Voor het grootste deel van de wereldbevolking is de waarde van arbeid echter het enige bezit. Het opleidingsniveau wordt steeds minder relevant als het gaat om ongelijkheid.’ En zijn wij werkelijk zo naïef te blijven denken dat dit voor de EU inclusief VerNEEderigNSBland niet opgaat!!!!!

Wat een totale aanfluiting.. https://tinyurl.com/y7ye7oex ..het lesmateriaal en examens verouderd en wat de “leraren” betreft zouden we best eens nieuwsgierig mogen zijn wat op hun maandelijkse loonstrookje staat!!! En zijn we de LEUGENS omtrent dat hele ict- gebeuren zo onderhand….   Er wordt hier in NEEderland toch zo van de daken geschreeuwd dat er ICT’ers nodig.. https://tinyurl.com/y8vjgcyc .. ..zijn..   https://tinyurl.com/y8ta7do8 .. …maar dus NIET die te dure (oudere) NEEderlander, ook niet de flex en zielige zonder poen’er en ook outsourcen is klaarblijkelijk niet meer “in”!!! Het “scholings” mantra is sowieso een farce daar er ruiterlijk wordt toegegeven dat bedrijven er gewoon niets meer voor voelen nog in 50 plussers te investeren… https://tinyurl.com/yb995fhy .. …ze willen liever jonge flex en gepensioneerden voor een tijdelijke appel en een ei!!!!!! Het is allang duidelijk dat de “arbeidsmarkt” één grote luchtfietserij en LEUGEN is in standgehouden door neoliberale poliziek “werkgevers” FNV en UWV !!! Het wordt hoog tijd voor het onvoorwaardelijk basisinkomen!!!                     @Corne herken volledig wat je zegt. Nog steeds staan duizenden ICT-ers op Werk.nl die op zoek zijn naar een baan. Opnieuw worden massaal mensen omgeschoold naar dit vakgebied. Omgeschoold voor werkloosheid. Het doet me denken aan de periode 1998-2002 waarin mensen tot SAP consultants en Windows NT systeem beheerders werden omgeschoold voor werkloosheid. Als de vakbonden met werkgevers zouden gaan praten over de vraag van morgen binnen die bedrijven en daar hun scholingsfondsen voor zouden aanwenden dan geef ik het een kans. Men praat enkel over werkgevers en werknemers in plaats van met.....niet spuugzat, net als de rest van de LEUGENS over de “arbeidsmarkt” !!!!!!!!!!!!!! En bovendien was Martin Ford er in zijn analyse ook duidelijk over; De IT- en technologiesector zelf waren tot ver in de jaren negentig inderdaad ware banenmotors. Ieder bedrijf had medewerkers nodig om computersystemen te laten werken. Door outsourcing, cloudcomputing en automatisering van IT zijn veel traditionele IT-banen echter al verdwenen. Per saldo neemt de werkgelegenheid in de technologiesector niet toe.’

Schertsfiguren zoals die Kwiebus van hét leugenbastion bij uitstek, de Vuh Vuh Duh… https://tinyurl.com/y96yypdc …nemen we natuurlijk met een hele zak zout, die “groei” is immers lariekoek maar de immer groeiende lasten voor de burger helaas de door hen veroorzaakte realiteit.. en dat terwijl.. https://tinyurl.com/ydxf3xnd .. + reacties… de “fundamenten” van die groei op SCHULDEN drijfzand staan!!!!

Bijna de helft van de Amerikanen.. https://www.bnr.nl/podcast/kees-de-kort/10344477/het-is-gedaan-met-de-rust ….kan niet rondkomen!!!!

Overal waar de VS z’n neus insteekt… https://tinyurl.com/y9dxp4vh …wordt rotzooi veroorzaakt!!!

En de reacties laten weer eens zien… https://tinyurl.com/y8b6amwa ..dat er nog een hoop domme calvinistische paarden met oogkleppen op zijn en en passent wordt hier natuurlijk gewoon weer door de EUSSR opgedrongen “beleid” gevoerd!!!

What’s in a… https://tinyurl.com/ycmkekgr …+ reacties… name!!!

En we laten het allemaal.. https://tinyurl.com/y74nahfn + reacties…maar gebeuren!!! Jesse Klaver is net zo’n zakkenwasser als de rest van het politieke zootje. Misschien herinneren sommigen zich nog hoe Klaver, die net als Diederik Samsom uit het niets leek te zijn opgedoken, zijn intrede deed bij GroenLinks. Hij mocht op TV enkele bankiers openlijk berispen om hun graaigedrag terwijl zijn eigen partij reeds daarvóór het ESM-verdrag had onderschreven op grond waarvan het Nederlandse volk beschaafd door bankiers wordt uitgeplunderd. Wat dan weer niet op de televisie komt. Hoeveel boter kan iemand op zijn hoofd hebben? Ik noem hier nog even de ondertekenaars van het ESM- verdrag op grond waarvan het Nederlandse volk wordt uitgeplunderd: het CDA, D66, Groen links, de VVD en de PvdA. Dat ESM- verdrag is aangenomen tijdens een demissionaire (=zwakke) toestand van ons kabinet, ons kabinet waarvan iedereen weten kan dat de leden een dictatoriale bezettingsmacht van criminele bankiers vormen. Het is steeds tijdens deze “zwakke” momenten van ons kabinet dat de grootste smeerlapperijen er even snel doorheen worden gejast. Nogmaals: we kunnen gemakkelijk van dat politieke tuig afkomen maar helaas niet van de onnozele halzen die op dat tuig blijven stemmen. Dáár komen we niet van af! En dat laatst genoemde is een waarheid als een koe!!!! Nog even het volgende: met de aanname van dat ESM- verdrag heeft onze regering de financiële (en daarmee natuurlijk ook de economische) soevereiniteit van ons land in handen van Brussel gelegd. Als Brussel belt om 10 miljard dan maakt onze regering zo’n luttel bedragje BINNEN 7 DAGEN over. Omdat de verdeling van het belastinggeld het “koningsrecht” is van ons parlement is de vraag gerechtvaardigd in hoeverre ons parlement nog operationeel is en of onze parlementariërs niet beter gewoon naar huis kunnen worden gestuurd. Bovendien is het van de pot gerukt dat als een particulier bedrijf (een bank) door graaien en malversaties op de flacon dreigt te gaan de belastingbetaler er voor MOET opdraaien om zo’n bedrijf overeind te houden. Ik denk dat wel meer kut bedrijven dat zouden willen.

Wat zijn die Amerikanen toch… https://tinyurl.com/yaae925h …onze vrienden nietwaar!!!!